I

De Boodschap van Ares

(de oorlog)

DE TOEKOMST IS VOLLEDIG

GELEDIGD VAN OORLOG

DE VREDE DANST DAN

EEN EENZAME DANS

WANNEER GIJ HEEFT VERPULVERD

AL HET GESTEENTE

EN ELKE STEM GESMEEKT HEEFT

OM GENADE

IS DE TOEKOMST AANGEBROKEN

ZO HEB IK GEZEGD

IK, STRIJDER DER STRIJDENDEN

EN DER STRIJDENDEN GOD

IK LIG VERSCHOLEN IN U ALLEN

MENS EN BEEST GELIJK

ONTDOE UZELF VAN AL UW WAPENEN

OF ONTDOE UZELF VAN HEEL UW TOEKOMST


DE TOEKOMST IS VOLLEDIG

VERWEKT IN HET LOSBARSTEN VAN DE OORLOG

DIE DE VULGARITEIT VOORBIJGAAT

EN WORDT GEBOREN UIT ZIJN AFLOOP

MET WEEËN DER VERWOESTING

MET HET VRUCHTWATER VAN VERLEGEN HOOP

AAN EEN NAVELSTRENG VAN ONOMKEERBAAR VERLIES

ZO HEB IK GEZEGD

IK, AANWAKKERAAR VAN ONGENADE

EN MOORDENAAR VAN ONSCHULD

IK WOEL ROND EN KRAB AAN DE WANDEN,

DIEP IN UW DIEPSTE BINNENMENSELIJKHEID

XENOFOBEN EN VADERSZONEN

KINDERMOEDERS EN TROTSEN DER AARDE

MIJN ONSTERFELIJKHEID VOORTDUURT TOT GIJ MIJ DOODT


NAMELIJK DIEP IN MIJ HUIZEN

DE BELOFTES WAARMEE GIJ MIJ HEBT INGEËNT

ALLEMAAL

TER COMPENSATIE


DE VREDE

DE VERGEVING

DE HOOP

HET GEVOLG

HET GEDULD

DE TEDERHEID

DE VREUGDEZANG

DE ANWOORDEN

DE WEDEROPBOUW

EN DE EINDELOZE, DE GOEDE, DE ZALVENDE LIEFDE

DIE IK IN MIJN DIEPSTE BINNENGODDELIJKHEID GEVANGENHOUDT

DE FANTASIE, DE GODSLASTERING, HET BEDROG, HET LOT

WANT ALLES ZULT GIJ DOEN VOOR

EN ALTIJD ZULT GIJ HANDELEN UIT

LIEFDE

LIEFDE

LIEFDE